PRIVATLIVSPOLITIK

Denne privatlivspolitik er beregnet som en hjælp til at forstå, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvad vi bruger dem til. Dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger er også beskrevet.

Vi opfordrer dig til at gennemgå denne persondatapolitik, så du er orienteret om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger.

1. Hvilke oplysninger indsamler vi om dig?

Personoplysninger er alle slags informationer, der kan henføres til dig. De fleste personlige oplysninger vælger du selv, om du vil udlevere til os, f.eks. ved at tilmelde dig vores nyhedsbreve, køb af bil, indgåelse en service- eller leasingaftale enten via vores forhandler, direkte hos os eller vores samarbejdspartnere. Vi kan også søge oplysninger om din bil fra offentlige tilgængelige registre og databaser, f.eks. fra Bilstatistik (DMR registeret) og Bilbogen, som vi kombinerer med de andre indsamlede data.

Vi indsamler forskellige kategorier af oplysninger, f.eks.:

Personlige oplysninger, som indsamles hos dig, f.eks. dit navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Indgår du i en kontrakt med os, spørger vi ofte om dit personnummer, så vi er sikre på at kunne identificere dig. Nogle gange har vi også brug for yderligere oplysninger, f.eks. kørekortnummer, kopi af kørekort og bankkontooplysninger samt fotos af dig. Disse behandles og opbevares i henhold til gældende lovgivning.

Oplysninger om din bil, f.eks. mærke, model og registreringsnummer, stelnummer, købsdato, antal kørte kilometer og servicehistorik.

Brugergenereret information, f.eks. dine kontaktinformationer, som du registrerer eller afgiver i forbindelse med prøveture, tilbudsforespørgsler og konkurrencer.

Tekniske detaljer om din enhed eller internetforbindelse, f.eks. IP-adresse, cookies og din placering og brugernavn.

Oplysninger om din brugeradfærd, f.eks. dine søgemønstre på vores hjemmeside og hvordan du bruger vores tjenester. Vores hjemmesider og vores e-mail-kommunikation kan indeholde et elektronisk billede (såkaldt websignal eller pixel tag).

Oplysninger om cookies. Vi bruger cookies, elektroniske billeder og lignende sporingsteknikker på vores hjemmeside og i vores e-mail kommunikation. Læs mere om vores cookie politik.

2. Formål og retligt grundlag

For at vores behandling af dine personoplysninger er lovlig, skal der være et konkret formål med behandlingen, dvs. at det er nødvendigt for at kunne opfylde en aftale med dig, at det er nødvendigt i henhold til lovgivningen, at vi har en legitim interesse grundet vores forretning eller fordi du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jævnfør persondataforordningen artikel 6.

Indgåelse af aftale eller juridisk forpligtelse: Vores primære formål med at indsamle personoplysninger er at opfylde garantiforpligtelsen, yde teknisk support til forhandleren og din bil samt opfylde de forpligtelser, vi har over for fabrikken. Ved booking af prøvetur eller forespørgsel på tilbud har vi brug for dine personoplysninger, så den valgte autoriserede forhandler kan komme i kontakt med dig for at opfylde din forespørgsel. Hvis du laver en serviceaftale med os, behandler vi også dine oplysninger, og herigennem har vi ret til at kontakte dig, så vi sikrer, at aftalen overholdes og giver dig mest mulig værdi. Der kan også være andre forpligtelser, vi skal overholde i forbindelse med køb eller leasing af vores produkter og tjenester, enten direkte hos os, via vores forhandlere eller for producenten.

Legitime interesser: Andre formål er at lave generel markedsføring, kundetilfredshedsundersøgelser og at kunne tilbyde dig god service gennem brugerdefinerede tjenester og mere relevant indhold. Desuden bruger vi dine data til at skabe statistikker og rapporter til analysering af markedet, demografiske og geografiske forhold, interesser og adfærd. Kunde- og markedsanalyser samt behandling heraf til statistiske formål udføres, så det ikke er muligt at identificere individuelle kunder.

Samtykke: Vi indhenter kun samtykke i overensstemmelse med markedsføringslovens § 10. Hvis vi har modtaget dit samtykke til elektronisk markedsføring, bruger vi dette til de formål, som er angivet i samtykkeerklæringen. Mangler vi dit samtykke, vil du gå glip af vigtige informationer, tilbud m.m., der kan have indvirkning på din bils garanti og vedligeholdelse. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til elektronisk markedsføring tilbage, f.eks. via et afmeldingslink i bunden af et nyhedsbrev eller ved at kontakte os på samtykke@kwbruun.dk.

Overholdelse af lovgivning: Vi kan også behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at overholde en retlig forpligtelse eller en afgørelse fra en myndighed.

 

3. Hvem deler vi dine oplysninger med?

Vi behandler dine oplysninger med den største omhu, og dine oplysninger anvendes kun af os, af vores koncernforbundne selskaber og samarbejdspartnere for at yde dig den bedste service. Der er f.eks. følgende årsager til at dele dine data:

Producenten for Hongqi – China FAW Group Import & Export Co. Ltd, modtager dit navn, kontaktinformation, bildata og data vedr. garantireparationer, hvis formål bl.a. er håndtering af garantiforpligtelserne, at yde teknisk support til os og derigennem forhandlerne og din bil samt lave kundetilfredshedsundersøgelser. Du kan finde yderligere informationer om producentens behandling af persondata under punkt 10.

Dine bildata deles med alle autoriserede forhandlere og værksteder. Disse har adgang til specifikke data vedr. din bil, herunder servicehistorik, således at den bedste service kan ydes, ligegyldigt hvilket autoriseret værksted du bruger.

Udvalgte databehandlere deler vi også data med. Disse hjælper os med at drive vores forretning, f.eks. til at udføre kundetilfredshedsundersøgelser. De får kun lov til at bruge dine personlige oplysninger på vores vegne og til de specifikke opgaver, vi giver dem instrukser om. Databehandlerne skal sikre, at dine personoplysninger behandles fortroligt og opbevares forsvarligt, og det er fortsat os, der er ansvarlige for dine data.

Klik her for at se listen over dem vi deler data med.

 

4.Hvor lang tid opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi gemmer kun dine personlige oplysninger, så længe det er nødvendigt for vores formål eller krævet i henhold til lov eller aftale. Når vi ikke længere har behov for dine personoplysninger, bliver disse slettet eller anonymiseret, således at vi ikke længere kan identificere dig som person. F.eks. opbevarer vi data vedr.:

 • Booking af prøvetur, anmodning om tilbud og brugtbilsvurdering – 12 måneder
 • Kundetilfredshedsundersøgelser – 1 år
 • Kundedata ved køb af bil gemmes i 1 år. Hvis bilen om- eller afregistreres inden, anonymiseres dit navn og al kontaktinformation
 • Henvendelser vedr. garantiforpligtelsen gemmes i op til 12 år grundet karrosserigarantien fra fabrikken
 • Hvis du har lavet en serviceaftale med os, gemmer vi dine data i aftaleperioden, hvorefter slettefristen for faktura og fakturagrundlag ifølge regnskabsloven træder i kraft
 • Faktura og fakturagrundlag gemmes ifølge regnskabsloven
 • Dit samtykke – 3 måneder efter udløb af samtykke eller 1 måned efter tilbagetrækning af samtykke
 • Deltagelse i ad-hoc konkurrencer, undersøgelser samt interesseliste ved nye lanceringer – 3 måneder efter afslutning

Generelt gemmer vi persondata, så længe vi har en aktiv kunderelation og en legitim interesse som beskrevet under vores formål.

5.Hvad gør vi for at beskytte dine data?

For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, ødelæggelse eller videregivelse af dine personoplysninger har vi indført passende organisatoriske og tekniske foranstaltninger. Disse foranstaltninger er truffet på baggrund af en foretaget risikovurdering med udgangspunkt i typen af de personoplysninger, vi opbevarer.

Som udgangspunkt overfører vi ikke data uden for EU. I de enkle tilfælde, hvor det forekommer, er der indgået aftaler og truffet nødvendige foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovkrav.

 

6. Links til andre websteder

Bemærk venligst, at der kan være links til andre hjemmesider på dette websted. Hvis du følger et sådant link, kan det medføre, at du besøger andre websteder, der indeholder andre persondatapolitikker end dem, der er angivet i denne. Du bør altid læse politikken for hver hjemmeside og hvert socialt netværk, som du besøger og som du deler oplysninger med, så du ved, hvordan de forholder sig til håndtering af personoplysninger.

 

7. Ændring af Persondatapolitikken

Denne persondatapolitik kan opdateres af os. Skulle vores formål med behandling af dine personoplysninger ændre sig væsentligt, har vi oplysningspligt til at meddele dig dette direkte og inden for rimelig tid.

 

8. Dine rettigheder

Herunder kan du læse om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du f.eks. kontakte os via gdpr@opel.dk eller som nævnt i punkt 9.

Ret til indsigt: Du har ret til at se de personoplysninger, vi behandler om dig samt få en række oplysninger om behandlingen. I nogle situationer vil vi have brug for din hjælp.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du kan læse mere om, hvordan du klager og finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

9.Kontaktoplysninger

Det er nedenfor angivne virksomhed (den dataansvarlige) der indsamler, behandler og passer på dine personoplysninger:

K.W. Bruun North East A/S

CVR: 43791486

Hovedvejen 1

2600 Glostrup

Danmark

Telefon: +45 43 45 16 22

E-mail: gdpr@kwbruun.dk

K.W. Bruun North East A/S er en del af K.W. Bruun koncernen, der er moderselskab for en række bilimportørselskaber, leasingselskaber m.v.

10. Producentens behandling af persondata

Producenten for Hongqi – Dongfeng Motor Corporation, behandler dine personoplysninger som selvstændig dataansvarlig, og du kan herunder læse om producentens persondatapolitik.

 

10.1 Hvilke oplysninger behandler producenten?

Producenten modtager dit navn, adresse, evt. telefonnummer og e-mail, bilregistreringsnummer og stelnummer sammen med andre bildata. Dette er f.eks. data vedr. garantireparationer eller andre tekniske oplysninger om din bil.

China FAW Group Import & Export Co. Ltd er behandlingsansvarlig for personoplysninger som behandles i forbindelse med brug av Hongqi App og Hongqi Connected vehicle.

 

10.2 Producentens formål og retsligt grundlag

Producentens formål er bl.a. følgende:

 • Håndtering af alle aspekter vedr. garantiforpligtelserne på din bil
 • Yde support til forhandlerne og importøren (os) i spørgsmål, klager og andre emner i relation til din bil
 • Yde støtte til forhandlerne og importøren (os) i håndtering af (tekniske) spørgsmål om en specifik reparationsudførelse eller om en konkret fejlfunktionsanalyse (Event Data Recorder / i køretøjs- eller telediagnostik)
 • Yde forhandlere og importører support til soft- og hardwareopdateringer til dit køretøj
 • Administration af forhandleraudits og dokumentkontrol
 • Formidle levering af vejhjælpstjenester
 • Til andre formål af legitim interesse for producenten eller for en 3. part ifølge GDPR lovgivningen Art. 6 (1) 1 f), med mindre du gør brug af din rettighed til at gøre indsigelse (Art.21 (1))
 • At udføre markedsundersøgelser og forbrugerundersøgelser for at modtage feedback relateret til produkter og tjenester (f.eks. Kundetilfredshedsundersøgelser, produkt- eller servicekvalitetsundersøgelser)
 • Sikre forbedring af produkter og tjenester, kvalitetsforbedringer, feltkampagner, fortsat produktudvikling (information om slid, diagnose og reparation), også i forbindelse med Quality Control / Quality Assurance

 

10.3 Hvor lang tid opbevarer producenten dine personlige oplysninger?

Producenten gemmer dine personoplysninger i ti år.

 

10.4 Hvordan producenten beskytter dine data, og hvem dine data videregives til

For at understøtte producentens administration af ovenstående formål videregives dine data til udvalgte  it-tjenesteudbydere.

 

10.5 Dine rettigheder

Dine rettigheder er de samme som nævnt i punkt 8 herover. Hvis du vil gøre brug af dem hos producenten, så kontakt os via gdpr@kwbruun.dk eller som nævnt i punkt 9. Det er dog vigtigt, at du nævner, at du ønsker at gøre brug af dine rettigheder hos producenten.